Poďakovanie BSK

BSK

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za podporu projektu Pohyb a oddych vo výške 4810,- Eur. Realizáciou projektu sme získali novú podlahu v telocvični a nový altánok.

Veľmi pekne ďakujeme

nová podlaha altánok oddych

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Plán akcií 2017/2018 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac