Poďakovanie BSK

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu projektu Dobrý oddych a spánok pomáha kvalitnému vzdelávaniu, ktorý nám poskytol dotáciu vo výške 1300,- €.  Z uvedelnej sumy sme zakúpili ležadlá a digitálne piáno.

Veľká vďaka.

Poďakovanie ŽSR

Ďakujeme za sponzorský dar, deti sa veľmi potešili krásnym knihám.

žsr

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
RodiÄŤovskĂ˝ prĂ­stup
Plán akcií 2012/2013 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac