2% z dane

1. trieda:

p.Besedová - kreslá v triede, hračky do triedy,nástenné hodiny, dekorácie,knihyrod.

P.Blašková - hračky, výtvarný materiál, pastelky, vianočná dekorácia

p.Siakelová -kancelárske potreby, mlsnoty pre deti, ovocie, vianočná dekorácia

p.Gajdošová - výtvarný materiál, prefocovanie školského časopisu, rozprávky na CD, vianočná dekorácia

p.Gondová - hračky do triedy,

rod.Bezáková - hračky, dekorácie, knihy, vianočná dekorácia

p.Knižková - dekorácie, osobná váha

p.Stupková - výtvarný a zdravotnícky materiál

p.Preisengerová - hračky

p.Vilem - jesenná výzdoba- tekvice

p.Katovová - CD nahrávky piesní

p.Farbulová - pomoc pri mažovaní preliezok

rod.Gajdošovej sa pomoc pri mažovaní preliezok.

Ďakujeme rodine jarolímovej za sprostredkovanie maliarskych prác, rodine Blaškovej za pomoc pri mažovaní

 

2. trieda:

p.Smaržová - postežné prádlo, detské knižky, hračky

P.Kotúček - detské encyklopédie, knihy, pomoc pri mažovaní umývarky

P.Mihálik - zakúpenie koberca do našej spálni a pomoc pri položení koberca

p.Sikora, ukážka baseballu, pomoc pri mažovaní umývarky

p.Valentová - výtvarný materiál

p.Burianová - farebné a lepiace papiere, papier na pozdravy

p.Kaliňáková - hračky

p.Čermáková - xerox - prefocovanie časopisu a vymažovánok

p.Písečný - sprostredkovanie ukážky práce nevidiaceho a jeho vodiaceho psa

Ďakujeme p. Čermákovej, p.Sikorovej, p.Horňákovej, P. Písečnému a p. Šafárovi za pomoc pri mažovaní preliezok.

p.Báchorová - zakúpenie nového koberca do triedy

3. trieda:

p.Spišákovej a p.Falbovej - kopírovanie učebných a výtvarných pomôcok

p.Halákovi - pomoc pri mažovaní priestorov umývarky

p.Némethovej -  hračky do triedy

Ďakujeme p.Blechovej, p.Grofičovej, p.Križákovej a p.Némethovej za pomoc pri mažovaní preliezok.

 

4. trieda:

p.Steiger - mažovanie šatne, umývarky a WC

p.Zajac - prefocovanie školského časopisu a edukačných pomôcok, CD nahrávky, baly papierov na grafomotoriku

p.Mičáňová - CD nahrávky rozprávok

p.Melicherová - obálky

p.Kaliňák - zapojenie počítača a spustenie internetu

p.Kuchárek - výmenna zámky s kžučkou v záhradnoom domčeku

p.Kadlec - pomoc pri mažovaní preliezok

Ďakujeme rodičom za zakúpenie koberca do herne.

 

 

 

 Ďakujeme

 

 

 

Sponzorstvo

Poďakovanie.

Ďakujeme rodičom, ktorí sa zúčastnili dňa 24.9.2011 na zútulnení nášho starého plota sviežimi farbami.

Taptičová, Halákovci, Šafár, Cedulová, Zubaj, Vontszemuová, Grofičová, Štajgárová, Kuruc, Spišáková, Hlad, Šimek, Čermáková, Kollárik, Horňák, Mocpajchel a učitežkám: Tuhá, Mendelová, Koóšová.

 

Ďalej ďakujeme pani Rašmanovej za ušitie nových návlekov.