Rodičovské združenie

Kaméliová 10
821 07 Bratislava

Peňažný ústav: VÚB a.s., Kazanská ul., Bratislava
č.účtu : 1447134659/0200

Ičo: 173196170812
Dič: 2022097682

Rada rodičov - zástupcovia tried menovite:

 

  1. trieda: Sovičky  - p. Klein
  2. trieda: Mravčekovia - p. Sokolová
  3. trieda: Motýliky - p. Hudecová
  4. trieda: Lienky - p. Radicsová
  5. trieda: Včielky - p. Kamenská
  6. trieda: Slniečka - p. Baráthová
  7. trieda: Pašinkovia - p. Ardanová

Výkonný výbor:

 

Predseda:  p. Ardanová
Podpredseda:  p. Sokolová
Hospodár:  p. Kamenská
Revízna komisia:  p. Radicsová