Rodičovské združenie

Kaméliová 10
821 07 Bratislava

Peňažný ústav: VÚB a.s., Kazanská ul., Bratislava
č.účtu : 1558455156/0200

IČO: 17319617/906
DIČ:

Rada rodičov - zástupcovia tried menovite:

 

  1. trieda: Zajacová
  2. trieda: Koutná, Florišová
  3. trieda: Čermáková,Smorada
  4. trieda: Hromek, Kukučka

 

      Výkonný výbor:

 

Predseda:  p.Čermáková
Podpredseda:  p. Zajacová
Hospodár:  p.Smorada
Revízna komisia:  p. Kukučka