Poďakovanie Magistrátu

Ďakujeme Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava za poskytnutie grantu vo výške 1200,- Eur na projetk: Hudobné vzdelávanie spoznávaním nových  umeleckých žánrov. Vďaka projektu deti navštívili predstavenie Koza rohatá v divadle MDPOH, mali pripravené nové kostými k vianočným besiedkam, našli si darčeky pod stromčekom. Veľmi pekne ďakujeme.

 

Naposledy pridané akcie

3. august 2018Poďakovanie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava

      Ďakujeme Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava za finančnú podporu projektu "Spoznávanie Bratislavy", ktorý nám poskytol ... Viac

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Plán akcií 2017/2018 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac