Materská škola Kaméliová

 

Adresa:
Kaméliová 10
Bratislava
82107
Telefón: 02/45245962

 

Prevádzková doba: 06,30 – 17,00 hod

Stránkové hodiny riaditeľky: pondelok:  11,00 - 12,00 hod

                                                  streda:   11,00 - 12,00 hod

E-mail: office@mskameliova.sk

Stránkové hodiny ved. školskej jedálne: 07,45 - 14,00 hod, na zákl. tel. dohovoru,

kontakt: 02/45244275

 Odhlasovanie detí je možné telefonicky do školskej jedálne do 07,30hod

na tel. čísle: 02/45244275 alebo elektronicky na stránke www.eskoly.sk s prihlasovacími údajmi, ktoré Vám poskytne vedenie materskej školy.