Alokované pracovisko MŠ Hnilecká

 

Adresa:
Hnilecká 2
Bratislava
82107
Telefón: 02/45241134

 

Prevádzková doba: 06,30 – 17,00 hod

Stránkové hodiny riaditeľky (MŠ Kaméliová): pondelok:  11,00 - 12,00 hod

                                                                             streda:       11,00 - 12,00 hod

Stránkové hodiny zástupkyne (MŠ Hnilecká):   štvrtok: 10,30 - 11,30 hod

E-mail: mshnilecka@gmail.com,  office@mskameliova.sk - mail na riaditeľku, ekonómky

Stránkové hodiny ved. školskej jedálne: 07,45 - 14,00 hod, na zákl. tel. dohovoru,

kontakt: 02/45244275, 02/45241134

Odhlasovanie detí je možné telefonicky do školskej jedálne do 07,30 hod na tel. čísle:  02/45241134 alebo elektronicky na www.eskoly.sk s prihlasovacími údajmi, ktoré Vám poskytne vedenie materskej školy.