3. august 2018Poďakovanie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava

 

 

 

Ďakujeme Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava za finančnú podporu projektu "Spoznávanie Bratislavy", ktorý nám poskytol dotáciu vo výške 1300,- €.  Navštívili sme Bratislavský hrad a ulice Starého Mesta. Deťom sme ukázali Michalskú vežu, Michalskú bránu, Dóm svätého Martina, Zelený Dóm, Starú radnicu, Primaciálny palác, Rolandovú fontánu. Zoznámili sme sa s hradom Devín, s jeho významom a históriou. Ako odmenu dostali deti návštevu sokoliarne s letovými ukážkami a malou miniZOO. Absolvovali sme vzdelávaciu aktivitu na mokradi pod hradom Devín. Cieľom tohto projektu bolo oboznámiť deti s niektorými významnými historickými objektmi Bratislavy na základe osobnej návštevy. 

Veľmi pekne  ďakujeme

Poďakovanie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava

 

Ďakujeme Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava za poskytnutie grantu vo výške 1200,- Eur na projekt 

Hudobné vzdelávanie spoznávaním nových umeleckých žánrov. Konala sa besiedka pri príležitosti masiaca úcty k starším, navštívili sme Mestské divadlo Pavla Orságha Hviezdoslava predstavenie Koza rohatá, k vianociam sme pripravili besiedky pre rodičov a starých rodičov, ku ktorým sme zakúpili materiál na výrobu kostýmov. Po besiedkach sme dťom pripravili vianočné prekvapenie vo forme darčekov.