Prevádzka MŠ počas prázdnin

Obmedzená a prerušená prevádzka MŠ Kaméliová 10 a jej elokovaného pracoviska Hnilecká 2, Bratislava v školskom roku 2018/2019

 Termín Prevádzka
Jesenné 31.10. - 02.11.2018
obmedzená (prevádzka MŠ Hnilecká)
vianočné 27.12. - 07.01.2019  prerušená prevádzka
polročné 01.02.2019 obmedzená prevádzka
jarné 25.02. - 01.03.2019
obmedzená (prevádzka MŠ Hnilecká)
veľkonočné 18.04. - 23.04.2019 prerušená prevádzka
letné

29.07. - 21.08.2019

prevádzka MŠ Hnilecká

22.08. - 31.08.2019 prerušená prevádzka MŠ Hnilecká
  01.07. - 31.08.2019 prerušená prevádzka MŠ Kaméliová
letné 01.07. - 26.07.2019 prerušená prevádzka MŠ Hnilecká