1. polrok školského roku 2018/2019

 

Termín Názov akcie - spôsob realizácie Účastníci
september My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik v plavárni Slovnaft a Pasienky od 19.09. - 02.10. MŠ Kaméliová, Hnilecká - prihlásené 5-6 ročné deti

 exkurzia do vodárenského múzea so vzdelávacím program

MŠ Kaméliová, Hnilecká - len predškoláci

Škola v prírode Jedľové Kostoľany

prihlásené deti z triedy Pašinkovia a Sovičky
exkurzia do ZOO všetky deti - Kaméliová, Hnilecká

26.09.2018 - div. rozprávka: Buwko a Snivko a klauniáda u Perinčanov

všetky deti - Kaméliová
október Naším starkým - vystúpenie pre starých rodičov

23.10. a 24.10 - MŠ Kaméliová, MŠ Hnilecká

Exkurzia do sadov v Dunajskej Lužnej  predškoláci
depistáž predškoláci
november Spolupráca s policajným zborom: Póla radí deťom
predškoláci
12.11.2018 - ujo Ľubo, hud. rozprávka O dvanástich mesiačikoch všetky deti - Kaméliová, Hnilecká
ochutnávka nátierok Hnilecká
december Mikuláš
 Kaméliová
Návšteva divadla DPOH: Tri prasiatka Kaméliová, Hnilecká
Vianočná besiedka všetky triedy Kaméliová, Hnilecká
január Zimná krajina triedne projekty, spojené s výstavou
Škola korčuľovania
Kaméliová, Hnilecká - pre prihlásené deti - predškoláci
Fidlikanti Kaméliová, Hnilecká
Športové hry na ZŠ Železničná - Novoročný päťboj
predškoláci

2. polrok školského roku 2018/2019

Termín Názov akcie - pôsob realizácie Účastníci
február  

Kto sa skrýva pod maskou? - detský karneval - s ujom Ľubom

 

Kaméliová, Hnilecká

Moje mesto povolaní Bory Mall

predškoláci

návšteva bábkového divadla

Kaméliová, Hnilecká
marec Návšteva miestnej knižnice alebo knižnice v ZŠ
predškoláci
apríl Chránime si ZEM triedne projekty spojené s výstavou
Dopravné ihrisko  predškoláci
Exkurzia k požiarnikom Kaméliová, Hnilecká
máj Deň matiek – triedne aktívy: program pre mamičky všetky triedy
Poníky
Kaméliová - všetky triedy, Hnilecká
Športové hry Kaméliová
jún

MDD - Týždeň detskej radosti

všetci
Slávnostný zápis novoprijatých detí – vystúpenie detí
 
Škola v prírode  prihlásené deti
Lúčime sa so škôlkou – rozlúčka s predškolákmi  

Krúžky

  • Anglický jazyk
  • Gymnastika
  • Zumba