Poďakovanie BSK

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý nám poskytol dotáciu vo výške 4000,- €, vďaka ktorej sme mohli realizovať projekt Rekonštrukcia terás v MŠ Kaméliová (pred triedami Včielok a Motýliky).

Veľká vďaka.

Naposledy pridané akcie

16. september 2016Čo pripravujeme

V septembri sa deti môžu tešiť na bábkové divadielko ŽUŽU, ktoré nám zahrá 16.9.2016 v dopoludňajších hodinách rozprávku O ... Viac

Zber papiera a plastových fliaš

Vážení rodičia, zapojili sme sa do zberu papiera a zberu plastových fliaš. Prosím, prineste čo najviac papiera: napr. letáky, noviny, ... Viac

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Rodičovský prístup
Plán akcií 2014/2015 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac