Naposledy pridané akcie

13. marec 2015Návšteva bábkového divadlo - Malá scéna

Dňa 13.3.2015  pôjdu deti autobusom do divadla Malá scéna na predstavenie Prstom na mape. Prosíme o včasný príchod do MŠ. Viac

1. marec 2015Platba za stravu a školné v mesiaci marec

Vážení rodičia, Platbu za stravu a školné je potrebné v mesiaci marec uhradiť a odovzdať doklad o úhrade najneskôr do ... Viac

1. marec 2015Projekt ISRMO

Vážení rodičia, od 2.3. 2015 bude prebiehať v materskej škole projekt ISRMO. Na materskej škole bude rekonštruovaná strecha, a budú ju ... Viac

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Rodičovský prístup
Plán akcií 2014/2015 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac