Poďakovanie Magistrátu

Ďakujeme Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava za poskytnutie grantu vo výške 1200,- Eur na projetk: Hudobné vzdelávanie spoznávaním nových  umeleckých žánrov. Vďaka projektu deti navštívili predstavenie Koza rohatá v divadle MDPOH, mali pripravené nové kostými k vianočným besiedkam, našli si darčeky pod stromčekom. Veľmi pekne ďakujeme.

 

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Plán akcií 2017/2018 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac