Poďakovanie BSK

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý nám poskytol dotáciu vo výške 4000,- €, vďaka ktorej sme mohli realizovať projekt Rekonštrukcia terás v MŠ Kaméliová (pred triedami Včielok a Motýliky).

Veľká vďaka.

Naposledy pridané akcie

1. jún 2016Návšteva ovocného sadu - jahody

01.06.2016 pôjdeme do ovocného sadu v Dunajskej Lužnej, kde sa deti dozvedia informácie o raste jahôd a ich spracovávaní. Návšteva bude ... Viac

16. máj 2016Gymnastika - otvorená hodina

Dňa 16.05.2016 bude otvorená hodina gymnastiky. O 15,00 hod  - Pašinkovia o 15,30 hod - Sovičky o 16,00 hod - Lienky. Viac

12. máj 2016Fotografovanie

Dňa 12.05.2016 k nám zavíta v dopoludňajších hodinách fotograf. Viac

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Rodičovský prístup
Plán akcií 2014/2015 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac