Naposledy pridané akcie

10. jún 2015Výlet loďou na Devín

Dňa 10.06.2015 pôjdeme na výlet. Autobusom sa odvezieme k prístavu, odkiaľ budeme pokračovať plavbou -loďou na Devín. Pozrieme si okolie a loďou sa vrátime na ... Viac

3. jún 2015MDD

Dňa 3.06.2015 oslávime v našej mateskej škole MDD s veselým hudobným programom. Viac

27. máj 2015Poníky

Dňa 27.05.2015 k nám prídu v dopoludňajších hodinách poníky. Viac

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Rodičovský prístup
Plán akcií 2014/2015 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac