Naposledy pridané akcie

15. apríl 2014Obmedzená prevádzka - 17.4. a 22.4.2014

Vážení rodičia, z dôvodu obmedzenej prevádzky bude MŠ Kaméliová 10 zatvorená dňa 17.04.a 22.04.2014. Náhradná MŠ je na ... Viac

15. apríl 2014Olompiáda - MOBILNÁ DOPRAVNÁ VÝCHOVA

Na základe zapojenia sa do OLOMPIÁDY k nám príde MOBILNÁ DOPRAVNÁ VÝCHOVA, ktorá sa uskutoční dňa 24.04.2014 v ... Viac

7. apríl 2014Veľkonočný jarmok

Srdečne Vás pozývame na Veľkonočný jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 10.04.2014 – štvrtok od 15,00 hod v jednotlivých triedach. Srdečne ... Viac

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Rodičovský prístup
Plán akcií 2012/2013 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac