Naposledy pridané akcie

29. október 2014Póla radí deťom

V spolupráci s policajným zborom budeme realizovať projekt s deťmi predškolákov (5-6) Póla radí deťom (dopravno - bezpečnostný) projekt. Stretnutie sa ... Viac

16. október 2014Preventívna zubná prehliadka

Dňa 16.10.2014 v dopoludňajších hodinách príde pani zubárka MUDr. Mamrilová urobiť deťom preventívnu prehliadku. Preventívnu prehliadku ... Viac

15. október 2014Výchovný koncert o zvieratkách spojený s diskotékou

Dňa 15.10.2014 bude u nás doobeda veselo. Deti sa zábavnou a náučnou formou dozvedia niečo o zvieratkách a určite si dobre zatancujú. Viac

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Rodičovský prístup
Plán akcií 2012/2013 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac