Naposledy pridané akcie

28. august 2015Pre predškolákov - platené aktivity

V prípade záujmu nahláste záujem pani učiteľkám.   Plavecký výcvik - 21.9. - 12.10.2015, cena 40 Eur. Gymnastika - od októbra - ... Viac

28. august 2015OLOMPIÁDA

Naďalej budeme zapojení do projektu OLOMPIÁDA. Budeme separovať odpad - papier a plasty. Budeme veľmi radi, ak sa s deťmi zapojíte - a budete nám priebežne nosiť ... Viac

24. august 2015Čo pripravujeme

Hneď na začiatku septembra sa deti môžu tešiť na Fidlikantov - 8.9., hudobníci deťom priblížia ľudové nástroje. Tak ako každý rok, aj v tomto roku sa ... Viac

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Rodičovský prístup
Plán akcií 2014/2015 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac