Poďakovanie BSK

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu projektu Dobrý oddych a spánok pomáha kvalitnému vzdelávaniu, ktorý nám poskytol dotáciu vo výške 1300,- €.  Z uvedelnej sumy sme zakúpili ležadlá a digitálne piáno.

Veľká vďaka.

Naposledy pridané akcie

9. november 2017Póla radí deťom - 09.11.2017

Dňa 09.11.2017 príde pani policajtka za predškolákmi a bude s nimi pracovať v programe "Póla radí deťom". Viac

8. november 2017DEPISTÁŽ - testovanie predškolákov

Dňa 08., 10. a 14.11.2017 sa uskutoční v našej materskej škole testovanie predškolákov s pani psychologičkou na základe písomného ... Viac

4. september 2017Čo pripravujeme

V septembri: triedne aktívy prvý sept. týždeň                      5.9. - triedny aktív Pašinkovia o ... Viac

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Plán akcií 2014/2015 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac