Poďakovanie BSK

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý nám poskytol dotáciu vo výške 4000,- €, vďaka ktorej sme mohli realizovať projekt Rekonštrukcia terás v MŠ Kaméliová (pred triedami Včielok a Motýliky).

Veľká vďaka.

Naposledy pridané akcie

22. marec 2016Čo ešte pripravujeme

22.03.2016 pôjdu predškoláci navštíviť Základnú školu Žitavská. Dňa 15.04.2016 pôjdu predškoláci do OLO, kde sa ... Viac

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Rodičovský prístup
Plán akcií 2014/2015 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac