Poďakovanie BSK

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju za finančnú podporu projektu Dobrý oddych a spánok pomáha kvalitnému vzdelávaniu, ktorý nám poskytol dotáciu vo výške 1300,- €.  Z uvedelnej sumy sme zakúpili ležadlá a digitálne piáno.

Veľká vďaka.

Naposledy pridané akcie

Zber papiera a plastových fliaš

Vážení rodičia, zapojili sme sa do zberu papiera a zberu plastových fliaš. Prosím, prineste čo najviac papiera: napr. letáky, noviny, ... Viac

Vitajte!

na stránke našej materskej škôlky
Materská škôlka Kaméliová ul.č.10 sa nachádza v mestskej časti Bratislava - Vrakuňa na rozhraní troch sídlisk (Vrakuňa, Dolné Hony, Medzi jarky) a rodinných domov.
Zlúčením pozostáva z dvoch samostatne stojacích budov. V budove na Kaméliovej ul.10 prevádzkujeme 7 tried a v budove na Hnileckej 2 prevádzkujeme 4 triedy.
Rodičovský prístup
Plán akcií 2014/2015 My sa vody nebojíme: predplavecký výcvik starších detí 10 hodín na plavárni Viac
Tématické celky a triedne projekty - Ako rastieme?
- Kniha, naša kamarátka
Viac